การสมัครสมาชิก

1. ส่งรายละเอียดพร้อมรูปถ่ายสินค้ามาที่ theknackmarket@gmail.com เพื่อรับการพิจารณา

2. จะแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังอีเมลที่ติดต่อมา

3. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก

 

การจองพื้นที่ขายของ

1. ลงทะเบียนในฟอร์มการจองพื้นที่ภายในวันที่ 1-7 ของทุกเดือน ตามลิ้งค์นี้ http://goo.gl/forms/FXvrWVrGdO

2. วันที่ 8 ของทุกเดือนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์โอนเงินจำนวน 136 บูธ (อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 42 บูธ, สินค้าทั่วไป จำนวน 90 บูธ และfood truck จำนวน 3 คัน) โดยต้องโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ ผู้ที่ไม่โอนเงินยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการจองสำหรับเดือนนั้นๆ

3. จะประกาศรายชื่อสำรองที่มีสิทธิ์โอนเงิน รอบที่ 2 (ในกรณีมีผู้ยกเลิกสิทธิ์ในรอบแรก) ในวันที่ 16 ของทุกเดือน ผู้ที่มีสิทธิ์ในรอบที่ 2 จะต้องยืนยันสิทธิ์โดยการโอนเงิน ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ไม่โอนเงินยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการจองสำหรับเดือนนั้นๆ

4. จะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์พร้อมกับตำแหน่งบูธภายใน 7 วันก่อนวันงาน

หมายเหตุ

– ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การจองบูธเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

– ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับร้านที่ลงทะเบียนจองบูธภายในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น

– ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้กำหนดตำแหน่งของร้านค้า โดยพิจารณาจากความเหมาะสม

– ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ร้านค้าโอนเงินมาโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนการจองบูธ โดยไม่มีข้อยกเว้น

– สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งกำหนดการจองบูธได้ที่ www.facebook.com/TheKnackMarket และ www.theknackmarket.com

 

Application member

1. Sent details and product photos to theknackmarket@gmail.com to be considered.

2. The results are considered will be sent to your e-mail.

3. Those approved will be eligible for membership.

 

Booking booth

1. Register for reserving booth within first week of the month, which vendors have to complete the booking form only. Register by this link http://goo.gl/forms/FXvrWVrGdO

2. On 8th of the month, we will announce the list of vendors who can do the money transfers for all 132 booths (Food and beverage 42 booths / clothes, art&crafts 90 booths / food truck 3). The vendors have to transfer money for confirmation within 7 days after the announcement. Those who do not payment on time will be disqualified for that month.

3. We will announce the waiting list (In the case of, there is a cancellation of the first round) on 16th of the month. The vendors have to transfer money for confirmation within 7 days after the announcement. Those who do not payment on time will be disqualified for that month.

4. We will announce the finalist vendors and the location of each booth within 7 days before the market start.

Remarks

– We reserve the right to booking booth, must be the member of The Knack Market only.

– We reserve the right to determine the location of each booth by suitable consideration.

– We reserve the right not to refund if those who transfer money without booking process.

Please follow us on www.facebook.com/TheKnackMarket and

www.theknackmarket.com

 

Thank you,

The Knack Market