น้ำลิ้นจี่โซดา ชาลิ้นจี่

มีหน้าร้านอยู่ที่ ตลาดบางแค และ ตลาดน้ำลัดมะยม

ติดต่อ 081-104-5918

อีเมล lycheebarbkk@gmail.com

www.facebook.com/lycheebarbkk